27. september 2010

Millioner til kollektive projekter

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv (SFE) har for nylig offentliggjort den foreløbige uddeling af midler til seniorforskere i 2010. Rundt regnet 4,4 mio. kroner går til forskere ved Økonomisk Institut

Økonomisk Institut er stærkt repræsenteret inden for kollektive projekter. Forskningsmidlerne til fire ud af de i alt 12 kollektive projekter tilfalder Økonomisk Institut som beløbsmodtager.

Følgende projekter og forskere får penge:

"Income Risk and Car Replacement"
Søren Leth-Petersen
Beløb: 970.000 kr.

"The importance of ex post moral hazard among whiplash Claimants: quasi experimental evidence"
Søren Leth-Petersen
Beløb: 750.000 kr.

"The effects of child mortality on fertility before, under and after a demographic transition: A micro-data approach"
Karl Gunnar Persson
Beløb: 715.000 kr.

"Development of new econometric model for instable financial time series"
Anders Rahbek
Beløb: 1.975.000 kr.