25. marts 2014

Annemarie og Erling Kristiansens fonds uddeling af stipendier i 2014

Fredag den 21. marts 2014 uddelte Annemarie og Erling Kristiansens fond ved en højtidelighed på Økonomisk Institut to Mikael Kristiansen stipendier på hver kr. 125.000. Modtagerne var stud. polit Jakob Feveile Adolfsen og stud. Polit Sarah Clifford. Begge studerende optagelse på masteruddannelser på britiske universiteter.

billedet ses de to stipendiemodtagere.