25. august 2009

Nye medlemmer til Det Frie Forskningsråd

Videnskabsminister Helge Sander har udpeget 19 nye og genbeskikket 21 medlemmer til de faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd

Videnskabsminister Helge Sander har udpeget 19 nye medlemmer af Det Frie Forskningsråd, som består af en bestyrelse og af fem faglige forskningsråd. 21 medlemmer af de faglige forskningsråd er blevet genbeskikket.

- Udpegningen sker efter det nuværende lovgrundlag, som vi er i færd med at evaluere og drøfte politisk. Derfor vil medlemmernes funktionsperiode formentlig blive kortere end sædvanligt, siger Helge Sander.

Følgende personer er blevet udpeget som nye medlemmer:

Det Frie Forskningsråd | Kultur og Kommunikation:

 • Professor, dr.phil. og dr.theol. Troels Engberg-Pedersen, Afdeling for Bibelsk eksegese, Københavns Universitet. 
 • Professor, ph.d. Anne Holmen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.
 • Professor, ph.d. Anne Jerslev, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers:

 • Professor, ph.d. Henrik Balslev, Biologisk Institut, Aarhus Universitet
 • Vice President, ph.d. Ole Kirk, Novozymes
 • Professor, ph.d. Kell Mortensen, Institut for Grundvidenskab og Miljø, Københavns Universitet
 • Professor, dr. scient. Troels Skrydstrup, Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Det Frie Forskningsråd | Samfund og Erhverv:

 • Lektor Bente Halkier, ph.d. Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet
 • Professor, ph.d. Hans Christian Kongsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet
 • Forskningsleder, ph.d. Lene Holm Pedersen, Anvendt KommunalForskning
 • Seniorforsker, ph.d. Ninna Nyberg Sørensen, Dansk Institut for Internationale Studier

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom:

 • Professor, dr.med. Jens Otto Lunde Jørgensen, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Århus Sygehus
 • Overlæge, dr.med. Ole Hagen Nielsen, Gastroenheden, Herlev Hospital
 • Lektor, dr.med.vet Lisbeth Høier Olsen, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Københavns Universitet.
 • Afdelingsleder, dr.med.sci. Henrik Toft Sørensen, Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Århus Universitetshospital.

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion:

 • Underdirektør, lic. scient. C. Christian Larsen, OFS Fitel Denmark
 • Professor, ph.d. Ole Thybo Thomsen, Institut for Maskinteknik, Aalborg Universitet
 • Forskningsleder, ph.d. Karen Angeliki Krogfelt, Statens Serum Institut
 • Forskningsleder, ph.d. Tine Rask Licht, Afdeling for Mikrobiologi og Risikovurdering, DTU