24. marts 2015

Annemarie og Erling Kristiansens fonds uddeling af priser og stipendier i 2015

Fredag den 20. marts 2015 uddelte Annemarie og Erling Kristiansens fond ved en højtidelighed i Udenrigsministeriet fire Mikael Kristiansen stipendier på hver kr. 125.000 samt fire Mikael Kristiansen priser på hver kr. 100.000. Mikael Kristiansen stipendier uddeles til økonomistuderende med det formål at finansiere studier på et britisk universitet. Mikael Kristiansen priser uddeles til medarbejdere i Udenrigsministerier og finansierer bl.a. studierejser. Modtagerne af Mikael Kristiansen stipendier var stud. polit. Anne-Sophie Buch Tvermosegaard, som allerede har afsluttet en Master uddannelse i Health Policy på London School of Economics (LSE), stud. polit. Alexander Otte Meldgaard, som planlægger et ophold på University College London, stud. polit. Philip Unger, som er i gang med en Master uddannelse i Public Administration på LSE, samt stud.polit. Markus Bak Hansen, som planlægger et ophold på LSE.

billedet ses syv af de otte pris- og stipendiemodtagere (en modtager fra Udenrigsministeriet var på tjenesterejse). Fra venstre mod højre ses: Markus Bak Hansen (ØI), Lone Munch Thorsen (UM), Jakob Linulf (UM), Anne-Sophie Buch Tvermosegaard (ØI), Philip Unger (ØI), Alexander Otte Meldgaard (ØI) og Peter Wilhelm Linde (UM).