23. oktober 2009

Bevilling fra FSE til Mette Ejrnæs

Lektor Mette Ejrnæs har fra FSE modtaget 132.083 kr. til brug i 2010.

Bevillingen skal bruges til projektet Consumption with Heterogeneous Preferences and Heterogeneous Income Processes: Mange undersøgelser har vist, at der er stor forskel på, hvor meget folk på samme alder opsparer. I dette projekt undersøges det, om disse forskelle primært skyldes forskelle i forbrugsmønstret eller i indkomsten.