23. september 2009

Lederskifte på Økonomisk Institut

Den 1. oktober 2009 får Økonomisk Institut ny Institutleder

Peder Andersen har efter 2½ år i jobbet ønsket at blive aktiv forsker inden for ressourceøkonomi, herunder fiskeriøkonomi og fiskeripolitik og flytter til en stilling på Fødevareøkonomisk Institut på Det Biovidenskabelige Fakultet.

Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet har konstitueret viceinstitutleder Christian Schultz som Institutleder, indtil stillingen opslås og besættes forventeligt i begyndelsen af 2010.