23. april 2009

Bevilling fra Verdensbanken - igen

Professor Finn Tarp har modtaget en bevilling på 128.973 US dollars fra Verdensbanken i perioden april 2009 til februar 2010. Med udgangspunkt i det forøgede behov for at vurdere de globale klimaforandringers økonomiske og sociale effekter er formålet med dette projekt: (i) at udvikle en anvendt generel ligevægtsmodel til brug ved sammenligning af strategier til at tilpasse sig klimaforandringerne, (ii) at inkorporere prognoser for vandsystemer, landbrug og energi i modellen og (iii) at udarbejde tre landestudier for Mozambique, Etiopien og Ghana. I projektet samarbejder ØI/DERG med Institute of Development Studies (IDS) i Sussex, UK samt Massachusetts Institute of Technology (MIT) og University of Colorado, USA, der har modtaget separate bevillinger.