22. maj 2012

Jeanet Bentzen er blandt de 8 vindere af årets Ph.d. cup, arrangeret af Dagbladet Information og Danske Universiteter.

Jeanet Bentzen er blandt de 8 vindere af årets Ph.d. cup, arrangeret af Dagbladet Information og Danske Universiteter, bedømt af 5 fremtrædende forskere. Cuppen skal formidle dansk forskning til en bredere offentlighed ved at omtale og præmiere de bedst formidlede ph.d.-afhandlinger gennemført på danske universiteter. Jeanet Bentzen’s afhandling omhandler:

Hvorfor er nogle lande rigere end andre? Hvorfor er det os og ikke den gennemsnitlige afrikaner, der kører i bil på arbejde og bor i et stort hus? Basalt set er det fordi vi hver især producerer mere værdi, når vi går på arbejde. Og det gør vi fordi vi blandt andet har en længere skolegang bag os og råder over bedre teknologi. Og hvorfor har vi så bedre uddannelse og teknologi?

I 20 år har økonomer søgt efter såkaldte dybereliggende forklaringer på hvorfor nogle lande er rigere end andre. De er stort set enige om 3 faktorer: Institutioner, kulturelle værdier og geografi/klima.

Generelt set skaber disse faktorer grobund for teknologiske fremskridt og for investeringer i uddannelse og fysisk kapital, hvilket er de umiddelbare byggesten til indkomst. Vi er dog stadig ikke blevet klogere på, præcis hvilke dimensioner af kultur, institutioner, geografi og klima, der er de vigtige. I min ph.d. afhandling ser jeg på nogle af disse forklaringsfaktorer og måler, om de kan være med til at forklare indkomstforskelle.

Specifikt finder jeg, at Max Weber havde ret, da han påstod, at vi i de protestantiske lande har en arbejdsmoral, der er særlig egnet til at skabe vækst, at lynnedslag kan være hæmmende for udvikling af højteknologi, samt at korruption kan æde en væsentlig andel af et lands rigdom.

Læs mere om phd cup´en: http://www.information.dk/phdcup
Læs mere om Jeanet Bentzen: https://www.econ.ku.dk/Bentzen/