21. marts 2012

Professor Peter Birch Sørensen bliver formand for regeringens produktivitetskommission.

Danmark har traditionelt været blandt de rigeste lande i OECD. Men siden midten af 1990’erne er de rigeste lande løbet fra Danmark. Det skyldes blandt andet, at de har haft en stærkere vækst i produktiviteten end Danmark. Vi skaber mindre værdi pr. arbejdstime end de bedste lande.

Hvis den udvikling fortsætter, vil vi få svært ved at fastholde en privat og offentlig velfærd af internationalt høj kvalitet.

Regeringen har derfor nedsat derfor en produktivitetskommission med uafhængige eksperter og særligt sagkyndige. Kommissionen får bl.a. til opgave at:

  • Kortlægge årsagerne til den lave danske produktivitetsvækst siden midten af 1990’erne.
  • Udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen.
  • Belyse sammenhængen mellem virksomhedernes produktivitet, omkostninger og konkurrenceevne.
  • Komme med konkrete anbefalinger, der kan styrke produktiviteten.
  • Vurdere effekterne af anbefalingerne og inddrage internationale erfaringer. 

Kommissionen skal arbejde åbent med henblik på en løbende debat, inddrage organisationer, internationale eksperter mv. samt offentliggøre delrapporter undervejs. Arbejdet skal være afsluttet ved udgangen af 2013.

Som formand for kommissionen har regeringen udpeget professor Peter Birch Sørensen. Medlemmerne udpeges i den nærmeste fremtid i samråd med formanden.