20. juni 2024

Andreas vil opklare fordele og ulemper ved intelligente læringsværktøjer

Sapere Aude-bevilling

Digitaliseringen har for længst ramt klasselokalerne – men hvad er potentialet egentlig, og er der skjulte risici? Det skal Andreas Bjerre-Nielsen, lektor ved SODAS og Økonomisk Institut, finde ud af ved hjælp af en Sapere Aude-bevilling.

Andreas Bjerre-Nielsen
Andreas Bjerre-Nielsen er lektor i økonomi og social datavidenskab. Hans forskning fokuserer primært på uddannelsesrelateret adfærd og politikker.

Digitale teknologier har vundet indpas i vores uddannelser. Et centralt spørgsmål melder sig imidlertid: Kan teknologierne både understøtte læringen og tage hensyn til individuelle læringsmønstre?

”Jeg vil undersøge intelligente læringssystemers potentiale for at styrke elevers læring og tilføje en ny og forbedret måling af læring, fortæller Andreas Bjerre-Nielsen, lektor ved Økonomisk Institut og SODAS.

Hans projekt muliggøres af en Sapere Aude-bevilling på 6,2 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Skeler til elevers baggrund

I projektet ”Coded Clues: Unraveling Learning at High Resolution” vil Andreas Bjerre-Nielsen og hans forskerhold bruge data fra digitale læringsplatforme og administrative data fra grundskoler i Danmark.

Denne kombination af data gør det muligt at undersøge de kortsigtede og langsigtede virkninger af intelligente læringssystemer på elevers præstationer og læring.

”Vi er interesserede i øget lighed i læring, og vi vil undersøge, hvordan forskellige faktorer, såsom køn, etnicitet og socioøkonomisk baggrund, påvirker elevers præstationer og læring i systemerne,” forklarer han.

Ulemper og etiske dilemmaer

Projektet er, som Andreas Bjerre-Nielsen selv, tværdisciplinært og anvender metoder fra økonomi og datavidenskab. Forskerne vil gøre brug af nye modeller fra datavidenskab til at måle elevers viden og evner og undersøge de etiske aspekter af disse modeller.

”Arbejdet munder ud i nye mål for elevers viden, som vi vil bruge til at undersøge hvordan læringshastighed påvirkes af undervisning og indsats både i og uden for klassen,” siger Andreas Bjerre-Nielsen og uddyber:

”Vores forskning vil give en bedre forståelse af, hvordan teknologi kan bruges til at forbedre børns læring, men også om der er mulige ulemper og etiske dilemmaer ved at bruge intelligente læringsværktøjer,” forventer han.

Kontakt

Andreas Bjerre-Nielsen
Lektor, Økonomisk Institut og SODAS
Mail: abn@sodas.ku.dk 
Tlf.: 35 32 44 17

Simon Knokgaard Halskov
Presse- og kommunikationsrådgiver
Mail: sih@samf.ku.dk 
Tlf.: 93 56 53 29

Emner

Læs også