20. december 2010

Ny bevilling til DERG

Professor Finn Tarp og DERG har modtaget en ny bevilling med finansiering fra Udenrigsministeriet på godt 5 mio kroner med henblik på, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i 2011-13 skal gennemføre en række virksomheds- og husholdningsundersøgelser i Vietnam. Forskningen viderefører DERGs mangeårige arbejde på dette felt, men hertil kommer som noget nyt, at der skal forskes i teknologianvendelse og -spredning. Desuden skal der arbejdes med at skabe større forståelse for virksomheders sociale ansvar. Forskningen skal gennemføres i samarbejde med Central Institute of Economic Management (CIEM) og General Statistical Office (GSO), der begge hører under det vietnamesiske Planlægnings- og Investeringsministerium.