19. december 2011

Pablo Selaya er blevet tildelt en Sapere Aude bevilling – DFF Ung Eliteforsker bevilling på kr 2.334.791

Hvorfor har forskellige regioner bevæget sig ud ad forskellige økonomiske baner for tusinder af år siden? Hvad har afgjort, hvilke områder af verden der har udviklet sig før andre? Hvorfor er denne udvikling i nogle regioner endnu ikke begyndt? Historien har udfoldet sig forskelligt på forskellige kontinenter, fordi de biogeografiske omgivelser var forskellige på forskellige steder: I regioner medplanter og dyr egnet til dyrkning om tæmning (Kina, Frugtbare Halvmåne, og Europa) var betingelserne for at starte landbrug til stede tidligere end i regioner hvor befolkninger kunne føde sig ved jagt og indsamling (Amerika og subækvatoriale Afrika). Dette gav førstnævnte en fordel i forhold til udviklingen af politiske, sociale og økonomiske institutioner hvormed de kunne opretholde væksten og udvikle et moderne samfund. Dette projekt hævder, at akvakultur og tilgængeligheden af marineressourcer er et centralt biogeografisk element, som der ikke tidligere er taget højde for i litteraturen om komparativ udvikling. At inddrage disse i analysen kan give en stor indsigt i centrale aspekter af udviklingsmekanismer (fx sammensætningen og kvaliteten af fødevarer, teknologiske fremskridt og handel, sundhed og levetid). Det forventede bidrag af dette projekt er at give værdifulde retningslinjer til at omformulere og revurdere udviklingspolitikker og - foranstaltninger på specifikke områder- såsom offentlig sundhed i forbindelse med udviklingslandene og det internationaleudviklingsarbejde.