18. december 2009

Bevilling fra FSE til Peter Norman Sørensen

Professor Peter Norman Sørensen har fra FSE modtaget 565.000 kr. til brug i 2010-2012. Projektet med titlen "Aktivmarkedsdesign" vil nærmere studere prisdannelsen i to finansielle markeder, et prædiktionsmarked og et valutamarked