17. december 2010

Ingrid Henriksen får Carlsbergfond-bevilling til projekt om danske andelsvirksomheder.

Ingrid Henriksen har fra Carlsbergfondet modtaget 576.325 kr. til brug i 2011 til projektet ”The history of Danish cooperatives in an international perpective”. Projektet sigter på en syntese af ny og igangværende forskning inspireret af industriøkonomi og institutionel økonomi til at forklare væksten i især den danske andelsmejerisektor og dennes betydning for den økonomiske vækst.  Projektivt baserer sig såvel på et omfattende arkivmateriale som på kvantitative analyser.