17. december 2009

Støtte fra Carlsbergfondet

Paul Sharp har fra Carlsbergfondet modtaget 999.471 kr. til brug i 2010-2011 til projektet "Den danske mejeriindustri i 1800-tallet: Den tidlige udvikling, og grundene til dens succes": Den danske mejeriindustris succes i 1800-tallet er velkendt. Dette forskningsprojekt skal først undersøge, hvor meget den tidlige overgang til mejeriproduktion i Danmark inden eksportgennembruddet skyldtes støtte via toldpolitikken. Dernæst skal der fokuseres på starten af eksportboomet og den relative vigtighed af nye teknologier (den damptrukne centrifuge), og institutioner (især andelsbevægelsen) skal undersøges.