17. februar 2009

Bevilling fra EU

Professor Carl-Johan Dalgaard har modtaget en bevilling under EU’s 7. rammeprogram på 1 million euro til forskning i de langsigtede konsekvenser af befolkningsaldring. Netværksbevillingen, hvoraf KU modtager 261.696,40 euro, omfatter tillige forskere i Tyskland, Østrig og Spanien. Bevillingen ventes anvendt over de næste 3 år. For yderligere information henvises til carl.johan.dalgaard@econ.ku.dk