16. december 2009

Midler fra SFE

Professor Jakob Roland Munch har fra FSE modtaget 1.640.000 kr. til brug i 2010-2012 til projektet "Product Quality Differentiation Among Danish Exporters".

Formålet med dette projekt er at opnå en bedre forståelse af sammenhængen mellem en virksomheds valg af faktorinputs, herunder valget af højt- og lavtuddannet arbejdskraft og dens mulighed for at producere varer af højere kvalitet, som kan sælges til højere priser på eksportmarkederne. Denne sammenhæng undersøges ved strukturel estimation af teoretiske modeller på data for danske virksomheder