16. december 2009

Bevilling fra FSE

Professor Claus Thustrup Kreiner, professor David Dreyer Lassen og lektor Søren Leth-Petersen har fra FSE modtaget 1.810.000 kr. til brug i 2010-2012 til projektet "The Effect of Releasing SP Funds on Private Spending".

I marts 2009 besluttede regeringen, at borgerne i juni-december 2009 skulle have mulighed for at hæve midler opsparet i Særlige Pension (SP). Formålet med forskningsprojektet er at anvende SP-frigivelsen som et naturligt eksperiment til at teste standard økonomisk teori for forbrugs- og opsparingsadfærd (livscyklushypotesen). Dette gøres ved empirisk at analysere anvendelsen af frigivne SP-midler samt betydningen herfor af bl.a. kreditbegrænsninger og forventninger til fremtidig indkomst