15. august 2012

David Dreyer Lassen får ERC Starting Grant til forskning i økonomisk-politisk holdningsdannelse

Professor MSO ved Økonomisk Institut, David Dreyer Lassen har fået tildelt ca. 11 millioner kr. fra det europæiske forskningsråd, ERC til at forske i hvordan økonomiske omstændigheder og økonomisk sårbarhed påvirker holdninger til økonomisk politik samt hvordan mennesker danner holdninger til adfærdsregulerende politiktiltag.

David Dreyer Lassen forsker i politisk økonomi og hans forskningsprojekt, med overskriften ”A Household Finance Theory of Political Attitudes and Political Behavior”, går ud på at undersøge, om der er en systematisk sammenhæng mellem økonomiske omstændigheder, f.eks. økonomisk sårbarhed i form af højrentegæld eller begrænset mulighed for at trække på opsparing, og holdninger til økonomisk politik.

En hovedidé som skal undersøges er, om forskelle i utålmodighed mennesker imellem kan forklare forskelle i politiske holdninger. ”Økonomer har traditionelt peget på forskelle i folks risikoappetit og utålmodighed, når de skal forklare, hvorfor man tager forskellige økonomiske beslutninger, mens den type forskelle sjældent har været undersøgt i den politiske sfære” siger David Dreyer Lassen og fortsætter: ”Målet med mit projekt er at undersøge om utålmodighed, at man er villig til at ofre meget i fremtiden for at få lidt mere nu, også manifesterer sig i politiske holdninger.”

Danmark har en i international sammenhæng helt unik mulighed for at sammenkoble informationer fra spørgeskemaundersøgelser, f.eks. om politiske holdninger, med detaljerede baggrundsdata fra administrative registre. Sådanne registerdata gør det muligt at tegne meget detaljerede billeder af folks økonomiske situation, og muligheden for at koble forskellige typer data, fuldt anonymiseret, var en vigtig faktor i udvælgelsen af projektet, fortæller David Dreyer Lassen. Han forklarer, at det reelt kun er i de nordiske lande, at det lader sig gøre at lave denne type kombinerede undersøgelser, der videre giver mulighed for at sammenligne folks egen opfattelse af deres økonomiske situation med præcise administrative opgørelser.

ERCs Starting Grants gives til yngre, talentfulde forskere som skal opbygge deres egen forskergruppe. Med bevillingen kan David Dreyer Lassen, der tidligere har modtaget en Sapere Aude-bevilling fra Det Fri Forskningsråd, ansætte både post Docs og ph.d.-studerende til at arbejde på projektet.