15. april 2009

Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd

Søren Leth-Petersen har modtaget en bevilling på kr. 100.000 fra Nordisk Skattevidenskabeligt Forskningsråd i perioden 2009/2010. Formål: Med skattereformen i 1987 blev skatteværdien af rentefradragsretten reduceret blandt andet med henblik på at øge opsparingen. Det ramte specielt husejere med realkreditgæld. En mulig reaktion kunne være at reducere anden opsparing med henblik på at nedbringe renteudgifterne. Formålet med dette projekt er at undersøge, om nedsættelsen af rentefradragsretten førte til, at husejere reducerede deres beholdning af kontanter, aktier og obligationer som følge af denne regelændring.