15. april 2009

Velux Visiting Professor Programme grant for Anders Rahbek

Professor Anders Rahbeck (for Dennis Kristensen, University of Colombia) har modtaget en bevilling på kr. 302.613 fra Villum Kann Rasmussen Fonden. Bevillingen skal yde økonomisk støtte til førende udenlandske gæsteforskers ophold ved danske universiteter og højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på  professorniveau, og målsætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at tilføre international erfaring og viden.