15. april 2009

Velux Visiting Professor Programme grant for Frank Hansen

Lektor Frank Hansen (for visiting professor H. Araki fra Kyoto Universitet) har modtaget en bevilling fra Villum Kann Rasmussen Fonden på kr. 85.000. Bevillingen skal yde økonomisk støtte til førende udenlandske gæsteforskers ophold ved danske universiteter og højere læreanstalter. Gæsteforskerne forudsættes at være på professorniveau, og målsætningen er at styrke forskningen og undervisningen ved at tilføre international erfaring og viden.