14. januar 2010

Bedre trafiksikkerhed

Mette Ejrnæs og Bertel Schjerning har fået en del af en bevilling fra DSF til DTU. KU's andel er på kr. 1.982.415 og skal bruges til et ph.d.-stipendium. Forskningsprojektet hedder "Bedre trafiksikkerhed: - grundlag for samfundsøkonomisk prioritering af trafiksikkerhedstiltag", og KU's del af projektet vil omhandle uheldsmodellering og estimation baseret på individdata