12. november 2010

Virksomheder tjener stort på outsourcing

Forskningsresultater af professor Jakob R. Munch og medforfattere er onsdag den 10. november 2010 omtalt i Berlingske Tidende. Analysen viser, at danske fremstillingsvirksomheder, der outsourcer, opnår højere omsætning og profit, men beskæftigelsen falder. Desuden falder lønnen for lavtuddannede ansatte, mens den stiger for højtuddannede. Resultaterne er fundet i samarbejde med ph.d. studerende Rasmus Jørgensen samt David Hummels og Chong Xiang fra Purdue University.

Forskningsprojektet er støttet af Economic Policy Research Network (EPRN). Netværket er et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Skatteministeriet, Danmarks Nationalbank og tre forskningsenheder. Professor Jakob R. Munch er professor i International Økonomi finansieret af Asian Dynamics Initiative.