11. februar 2010

Er den danske vækst kollapset?

For nylig er det er fra flere sider blevet gjort gældende, at den danske økonomiske vækst-trend er aftaget siden midten af 1990’erne. (OECD, Økonomi – og -  Erhvervsministeriet, CEPOS, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd). Men er det nu også tilfældet? I dette notat spørger Carl-Johan Dalgaard (Professor ved Økonomisk Institut) og Henrik Hansen (Professor ved Fødevareøkonomisk Institut), om den danske vækstproces er gået i stå; i absolut forstand, eller i forhold til øvrige OECD lande. I begge tilfælde finder forfatterne, at svaret er ”nej”.  Læs analysen her.