17. januar 2011

Stor bevilling til forskningsprojekt om intelligente kørselsafgifter.

Bertel Schjerning og Lars Peter Østerdal har fået en del af en bevilling fra Det strategiske Forskningsråd til DTU og KU. KU's andel er på kr. 6.512.156 og skal bruges til forskningsprojektet ”IRUC: Intelligent Road User Charging” i perioden 2011-2014. Det primære formål med projektet er at identificere og forudsige konsekvenserne af reformer, som delvist kan erstatte de høje registreringsafgifter på biler med kørselsafgifter.