Lektor Søren Leth-Petersen har modtaget en bevilling – Københavns Universitet

Økonomisk Institut > Nyheder > Institut Nyheder > Lektor Søren Leth-Pete...

10. februar 2009

Lektor Søren Leth-Petersen har modtaget en bevilling

Lektor Søren Leth-Petersen har modtaget en bevilling på 117.072 kr. Bevillingen, som forventes anvendt i det
næste halvanden år, skal bruges til belysning af entrepreneurskab og kreditindskrænkning.For yderligere information henvises til sørenlethpetersen@econ.ku.dk