10. februar 2009

Bevilling fra Danida

Professor Finn Tarp har modtaget en bevilling på 407.487 dkr fra Danida. Bevillingen som forventes anvendt i det næste halvt år skal bruges til analyser af den globale finansielle krise og dens betydning for ulandene. For yderligere information henvises til finn.tarp@econ.ku.dk .