9. februar 2012

EliteForsk-pris til Peter Norman Sørensen


Uddannelsesminister Morten Østergaard er vært, når H.K.H. Prins Joachim torsdag den 9. februar overrækker årets EliteForsk-priser. Priserne går til yngre forskere i international topklasse og overrækkelsen finder sted ved EliteForsk-konferencen 2012 på Glyptoteket i København.

Peter Norman Sørensen, professor i finansiering ved Økonomisk Institut, får i år den eftertragtede EliteForsk-pris.

Flokadfærd og finanskrise

43-årige Peter Norman Sørensen forsker i finansiel og økonomisk teori. 

Internationalt bliver han betragtet som førende på sit felt, hvor han især kaster lys over informationsdelingen mellem investorerne på de finansielle markeder og fortolker adfærden imellem dem.

Som finansøkonomisk forsker sigter han mod at forstå, hvordan de finansielle markeder kan fungere mere hensigtsmæssigt. Den dybere forståelse for adfærd og motiver blandt aktørerne kan blandt andet hjælpe med at guide til indgreb og reguleringer af markederne som forebyggelse mod fremtidige finanskriser.

Peter Norman Sørensens forskning kan også være med til at forklare, hvad der egentligt skete under finanskrisen, der for alvor tog fart i 2008. Ifølge forskeren, var den ’kollektive psykose’ i USA inden krisens udbrud udtryk for en hordeadfærd, hvor alle involverede aktører ignorerede tegn på et økonomisk kollaps. Informationsdeling var et problem igen da krisen brød igennem:

- Et af de mest kritiske tidspunkter under finanskrisen var da interbank-markedet i USA frøs til. Bankerne fik svært ved at låne af hinanden og det førte til de første bankkrak. Bankerne kunne potentielt skjule oplysninger om banktab, og det såede tvivl om, hvilke banker, der havde tab og måske ville blive de næste, der krakkede, fortæller han.

Ifølge Peter Norman Sørensen tydeliggjorde situationen de typiske problemer der er med informationsdeling i den finansielle verden. Tiden blev det næste problem, for den kritiske situation fik lov at udvikle sig over et par måneder før økonomien led et voldsomt knæk i USA og førte til finanskrise verden over.

Forskning i verdensklasse

Institutlederen på Økonomisk Institut, Christian Schultz, er stolt på Peter Norman Sørensens vegne:

- Peter er en fremragende forsker og en rigtig god kollega. Det er mig en stor glæde, at hans forskning hædres på denne måde. Han laver forskning i verdensklasse og er med til at markere København på verdenskortet og bidrage til, at Økonomisk Institut hører blandt de bedste både i Europa og i resten af verden, siger Christian Schultz.

Om EliteForsk 

EliteForsk-priserne bliver uddelt en gang om året for at belønne og synliggøre den indsats, som nogle af Danmarks dygtigste forskere yder. Prisen er på 1,2 mio. kr., hvoraf 200.000 kr. er en personlig hæderspris og 1.000.000 kr. skal anvendes til forskningsaktiviteter. 
Fem forskere modtager Uddannelsesministeriets store EliteForsk-pris, mens 17 ph.d.-studerende modtager et EliteForsk-rejsestipendium. Læs mere om EliteForsk-initiativet på www.eliteforsk.dk

Læs fakultetets nyhed her.