8. december 2010

David Dreyer Lassen modtager forskningslederbevilling på 8,4 mio. kr.

David Dreyer Lassen har modtaget en forskningslederbevilling under Sapere Aude fra Det Frie Forskningsråd. Formålet med Sapere Aude er at give forskningens elite de bedste betingelser for at skabe banebrydende forskningsresultater. David Dreyer Lassen har modtaget 8,4 mio. kr. til projektet ”Hard Times: Voters and the Economy in Times of Economic Hardship”. Projektet skal undersøge, dels hvordan danske vælgere forholder sig til og er med til at forme økonomisk krisepolitik, dels følge en større gruppe borgere med henblik på at forstå, i hvilket omfang finanskrisen og den efterfølgende genopretning påvirker vælgernes holdninger til omfordeling og til balancen mellem stat og marked i samfundet. Projektet løber over 4 år med start i 2011.
http://samf.ku.dk/nyheder/22_millioner_til_tre_forskningsledere/