8. oktober 2009

Forskningssamarbejde med Ministry of Planning and Development

Professor Finn Tarp har modtaget en bevilling (med finansiering fra den danske ambassade i Mozambique) på i alt 4,6 mill kroner med henblik på, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i perioden 2009-2011 intensiverer det tætte samarbejde med forskningsenheden i Ministry of Planning and Development i Mozambique.

I projektperioden vil forskningen bl.a. fokusere på analyser af den private sektors rolle i udviklingen, bidrag til studier af landbrugssektorens udviklingspotentiale og begrænsninger; udvikling af det nationale husholdningssurvey og dermed forbundne analyser af fattigdom; og en serie studier af langsigtede udviklingsspørgsmål (befolkning, demografi, makroøkonomi og miljø).