8. juli 2009

Bevilling fra FSE til Jacob Weisdorf

Jacob Weisdorf har modtaget en bevilling på 396.000 kr. fra FSE til brug i 2009. Projektet undersøger, om en ’consumer revolution’ gik forud for Englands industrielle revolution. Der konstrueres en kurv af dagligvarer, og antallet af dage per år, som kræves for at købe kurven, udregnes. Dette arbejdsår sammenlignes med estimater af det faktiske arbejdsår, og ’kløften’ mellem de to studeres. Vokser den, tyder det på, at arbejderklassen øgede arbejdstiden for at købe nye forbrugsvarer