8. februar 2013

Anders Rahbek, professor i økonomi ved Københavns Universitet modtager pris fra Reinholdt W. Jorck og Hustru's Fond

Anders Rahbek, professor i økonomi ved Københavns Universitet, og hans forskning bidrager til at udvikle de økonometriske metoder, der i de senere år er blevet helt centrale til at beskrive finansielle data og fænomener. Ved prisoverrækkelsen pegede fondens formand, Højesteretspræsident Børge Dahl, på Anders Rahbeks enestående indsats vedrørende udvikling af teknikker af afgørende betydning i den finansielle sektor.