7. juli 2009

Bevilling fra FSE til Thomas jensen

Thomas Jensen har fået en bevilling fra FSE på 1.813.559 dkr. til brug i 2009-2011.
Efter d. 11. september 2001 har der været en dramatisk stigning i de ressourcer, der anvendes til terrorbekæmpelse i vestlige demokratier. Formålet med dette projekt er at bidrage til at belyse, om disse ressourcer anvendes optimalt. Særligt betragtes efterretningsvirksomhed og det dynamiske samspil mellem terrorister og myndigheder. Projektet er teoretisk og tager udgangspunkt i moderne mikroøkonomisk teori, specielt ikke-kooperativ spilteori