7. juni 2012

Ledighedsudviklingen

Det har vakt opmærksomhed, at dimittendledigheden for DJØF-medlemmer er større end det tilsvarende tal for medlemmer af Dansk Magisterforening. Som det frem går af ACs hjemmeside, så er det rigtigt. Se www.AC.dk -> ledighedsstatistik. Men selvom situationen for polit’er ikke er så gunstighed som tidligere, så er det inden for andre områder end vores, at stigningen er sket.  

Af DJØFs hjemmeside http://djoef.dk/presse-og-politik/forside/politik-og-m-ae-rkesager/undersoegelser/ledighed.aspx kan man se, at den samlede ledighed for polit’er stadig er meget lav i forhold til andre gruppers.  

Studieleder  
Peter Erling Nielsen