6. juli 2009

Ekstra bevilling fra Danida til DERG

Der er indgået en aftale (med finansiering fra Den Danske Ambassade i Vietnam) på i alt 2 millioner kroner om, at Økonomisk Instituts gruppe for udviklingsøkonomi (DERG) i 2010 skal fortsætte samarbejdet med to forskningsinstitutter i Vietnam med henblik på dataindsamling og gennemførelse af analyser af rurale husholdningers levevilkår og adfærd samt af små- og mellemstore virksomheders udvikling i udvalgte provinser. Den samlede bevilling i 2010inklusive støtte til de vietnamesiske institutioner er på 3 millioner kroner.