6. maj 2014

Mette Ejrnæs , Mette Gørtz og Tea Bengtsson har modtaget en bevilling fra Trygfonden på 7,9 mio. kr.

Mette Ejrnæs , Mette Gørtz og Tea Bengtsson har modtaget en bevilling fra Trygfonden på 7,9 mio. kr., til forskningsprojektet ”Virkningsfulde indsatser til udsatte børn og unge: et studie af anbringelsesforanstaltningens effekter og aktive ingredienser” . I projektet undersøges effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet. Forskning på området har vist, at det ikke i tilstrækkelig grad lykkes at kompensere anbragte børn og unge for deres vanskelige opvækstvilkår. Sammenlignet med deres jævnaldrende klarer tidligere anbragte børn og unge sig markant dårligere på en række centrale faktorer såsom psykisk og fysisk helbred, skolegang, uddannelse og beskæftigelse.

Med dette forskningsprojekt kombineres en undersøgelse af effekterne af at anbringe børn og unge uden for hjemmet med et studie af anbringelsens ’aktive ingredienser’, dvs. de faktorer, som danner grundlag for effekterne. Projektet bygger på et design, hvor kvantitative og kvalitative metoder sammentænkes, og hvor det ikke blot bliver muligt at drage konklusioner om, hvilke effekter en anbringelse har, men også hvorfor bestemte interventioner er mere virkningsfulde end andre. 

Projektet er et samarbejde mellem Økonomisk institut, KU, Sociologisk Institut, KU, SFI, Nationalt Videncenter om Udsatte Børn og Unge ved Metropol og Københavns kommune.