6. februar 2009

Bevilling fra FSE

Lektor Søren Leth-Petersen har modtaget en bevilling fra FSE Forskningsrådet for Samfund og Erhverv på 1.486.586 dkr. Bevillingen som forventes anvendt i de kommende 3 år skal anvendes til at oprette et netværk mhp. styrkelse af mikroøkonometrisk forskning i Danmark. For yderligere information henvises til sørenlethpetersen@econ.ku.dk