5. juli 2016

Uddeling af Heilmann Pris og Henriques & Cordt Traps Fond legater

Ved en højtidelighed på Økonomisk Institut den 16. juni blev året Heilmann Pris overrakt til Mikkel Flyger Andersen. Ved samme lejlighed uddeltes et stipendium fra Økonomisk Instituts Rejsefond til Rune Sandberg Davidsen og et legat fra Henriques og Cordt Traps Fond til Frederik Romedahl.

Både Mikkel og Rune vil bruge deres legat på et års ophold på Cornell University, mens Frederik allerede har tilbragt et semester på Columbia University. Peter Lihn Jørgensen og Joakim Brückmann modtog også hhv. et stipendium fra Økonomisk Instituts Rejsefond og et legat fra Henriques og Cordt Traps Fond, men havde ikke mulighed for at deltage i højtideligheden. På billedet ses, fra venstre, Mikkel, Frederik og Rune.