4. november 2013

Økonomiprofessor Jakob Roland Munch med i nyt udvalg

Professor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, er blevet udpeget til "Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser", som regeringen netop har nedsat til at komme med konkrete anbefalinger til forbedringer af kvaliteten og relevansen i de videregående uddannelser i forhold til arbejdsmarkedet. 

Læs mere om udvalgets arbejde