4. juni 2013

Translokation og uddeling af The Flemming and Judy Heilmann Annual Scholarship at Cornell University og af Euroclearprisen

Torsdag den 30. maj 2013 afholdtes forårets translokationshøjtidelighed. Alle studerende, der havde afle-veret speciale siden translokationen i november, var inviterede sammen med deres nærmeste familie. Tilslutningen var rekordstor, og i alt havde Økonomisk Institut 130 gæster.

Semestrets gæstetaler var direktøren for CFIR cand polit. Anette Broløs, Ph.d. Hun understregede behovet for at de nybagte kandidater gjorde sig deres præferencer klart, satte sig mål, men også sørgede for også at tænke på andet end arbejde.

Herefter uddeltes Euroclearprisen (som fremover skal omtales som prisen fra Økonomisk Instituts Rejse-fond for Studerende) for 2013. Modtageren var Hans Henrik Sievertsen, som arbejder med uddannelses-økonomi og som skal bruge stipendiet til studieophold på Stanford og University College London.

Andreas Haldrup Björnsson modtog året Heilmann-stipendium til studieophold på Cornell University, USA. Peter Erling Nielsen fortalte om baggrunden for dette stipendium og overbragte en hilsen fra Judy og Flemming Heilmann.

I Instituttets tale fortalte Peter Erling Nielsen om de udenlandske kandidatstuderende. Det hele begyndte i 2002, og efterhånden havde man oparbejdet en bestand på 120 studerende; ca. 15 pct. af alle kandidatstuderende er ikke-danske. I mange år har de etiopiske studerende udgjort den største gruppe, men disse studerendes fortsatte muligheder trues nu af krav om betaling af tuition fees og mangel på stipendier. ”Naturligvis kan vi ikke uddanne hele verden, men det forekommer uheldigt, at der ikke gives muligheder for økonomisk svage ansøgere at få en god økonom-uddannelse”. Fra efteråret optages et meget stort antal europæiske kandidatstuderende, som ikke skal betale for at læse i København, da der gælder samme regler for dem som for danske studerende.

Herefter uddeltes eksamensdiplomer, hvorefter Økonomisk Institut var vært ved en reception.

På billedet ses Andreas Björnsson og Hans Henrik Sievertsen.