4. januar 2011

"Aid, Growth, and Development: Have We Come Full Circle?"

Channing Arndt, Sam Jones og Finn Tarp har netop publiceret en artikel i Berkeley-Press tidsskriftet Journal of Globalization and Development. Arndt, Jones og Tarp udfordrer to af verdens førende økonomer, herunder IMFs tidligere forskningschef Raghuram G. Rajan og hans medforfatter Arvind Subramanian. De har tidligere konkluderet i en artikel i Review of Economics and Statistics, at de ikke kan finde en effekt af udviklingsbistanden. Med afsæt i program-evalueringslitteraturen viser Arndt, Jones og Tarp, at denne konklusion ikke holder. Tværtimod har udviklingsbistanden en klar statistisk signifikant effekt på vækstraten over det lange sigt, med konfidensintervaller, der svarer ganske nøje til det, man kunne forvente på basis af moderne vækstteori. Forfatterne konkluderer, at udviklingsbistanden forbliver et vigtigt redskab i forsøget på at hjælpe fattige lande i deres udviklingsbestræbelser.