3. december 2014

Peter Birch Sørensen bliver formand for Klimarådet

Klimarådet skal komme med anbefalinger til regeringen om, hvordan man på den bedste og billigste måde kan leve op til målsætningen om at reducere drivhusgasudledningen og gradvist gøre Danmark helt uafhængig af fossile brændsler. For politikerne har brug for en bedre rådgivning på tværs af sektorer, hvis vi skal leve op til 2050 klimamålene. Det siger Helveg Petersen til Jyllands-Posten den 2.12.

Balancen mellem samfundsøkonomi og klima

Peter Birch Sørensen forklarer, at kunsten bliver at balancere 2 hensyn. På den ene side klimalovens målsætning om at reducere drivhusgasudledningen og gradvist gøre Danmark helt uafhængig af fossile brændsler og på den anden side hensynet til samfundsøkonomien. Han forklarer til Information den 1.12:

"Der ligger en kæmpeudfordring i at gennemføre omstillingen på en effektiv måde, så den ikke bliver en alvorlig belastning af vores økonomi, men måske tværtimod kan skabe nogle nye erhvervsmæssige styrkepositioner for Danmark.

Omstillingen kan forhåbentligt betyde, at Danmark kan være med til at udvikle nye alternative energiteknologier, og det kan blive et vækstområde for dansk erhvervsliv.

Tværfagligt ekspertråd

Med sig i Klimarådet får Peter 6 andre uafhængige eksperter fra andre fagområder, og han ser den tværfaglige sammensætning som en stor styrke: "Kompleksiteten i klimaproblemet og den grønne omstilling er så stor, at den kræver et omfattende tværfagligt samarbejde", siger Peter Birch Sørensen, som bærer stor erfaring fra vismandshvervet. Han var som vismand medlem af Det Økonomiske Råd fra 1997 til 1999 og igen fra 2004 til 2010. I sit formandskab for Produktivitetskommissionen i perioden fra 2012 til 2014 har Peter desuden vist sin evne til at stå i spidsen for et arbejde med stor politisk bevågenhed.

Klima-, energi- og bygningsministeriet har formuleret 4 hovedopgaver til Klimarådets 7 eksperter. Rådet skal:

  • vurdere hvor lang vej der er til Danmark opfyldeler nationale klimamålsætninger og internationale klimaforpligtelser.
  • analysere hvordan vi bedst når til målet at blive et lavemissionssamfund i 2050.
  • udarbejde anbefalinger til landets politikere,
  • og bidrage til den offentlige debat. Klimarådet skal etablere en interessentgruppe med repræsentanter fra relevante interesseorganisationer, brancheforeninger, virksomheder, NGO’er, kommuner og regioner.

Klimarådet starter sit arbejde den 1. januar 2015. I Lov om Klimarådet, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger hedder det, at "Loven har til formål at etablere en overordnet strategisk ramme for Danmarks klimapolitik med henblik på at overgå til et lavemissionssamfund i 2050, dvs. et ressourceeffektivt samfund med en energiforsyning baseret på vedvarende energi og markant lavere udledninger af drivhusgasser fra øvrige sektorer, som samtidig understøtter vækst og udvikling. Loven skal derudover fremme gennemsigtighed og offentlighed om status, retning og fremdrift for Danmarks klimapolitik."