28. november 2008

Zeuthenprisen 2008

Ida Maria Hjortsø vandt Zeuthenprisen 2008 med artiklen ”The Welfare Gains From Monetary Policy Cooperation - A Quantitative Investigation”, som Henrik Jensen har vejledt. Zeuthenprisen er på 12.500 kr. og uddeles hvert år på Socialøkonomisk Samfunds (SØS) generalforsamling til den bedste artikel skrevet på baggrund af et speciale indleveret ved Økonomisk Institut i det forløbne år. Prisen er til minde om professor i socialpolitik, dr. polit. Frederik Ludvig Bang Zeuthen (1888–1965).