2. november 2009

Økonomi i excellencegruppen

I 2007 offentliggjorde den tyske institution Das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) for første gang en kategorisering af kandidatuddannelser på en række udvalgte universiteter i Europa. Dengang var fokus rettet mod de naturvidenskabelige discipliner. I årets CHE-ExcellenceRanking inddrager CHE for første gang nogle af de samfundsvidenskabelige discipliner, og det giver plads til både Århus og Københavns Universitet. Aarhus Universitet kvalificerer sig til excellencegruppen i statskundskab, og Københavns Universitet kvalificerer sig i excellencegruppen i både statskundskab og økonomi.

Kriterier for udvælgelse

Udvælgelsen af statskundskab og økonomi er sket på baggrund af publikationer og citationer, internationaliseringsgrad samt mobiliteten blandt studerende og undervisere. Men udover disse kvantitative elementer hviler vurderingen også på besvarelser fra spørgeskemaer til studerende og uddannelsesinstitutionerne, og med i bedømmelsen er altså også parametre som undervisningsfaciliteter, forskningsmiljø, kultur, undervisningskvalitet, logi og uddannelsesstruktur.

De studerendes stemme

Dermed er CHEs kategorisering både udtryk for forsknings- og uddannelseskvalitet, en international orientering samt et godt studentermiljø, og statskundskabs og økonomis placering glæder Troels Østergaard Sørensen, der er dekan ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Uiversitet:

- CHEs kategorisering skiller sig ud ved, at de studerende er blevet spurgt om uddannelses-kvaliteten, og det gør selvfølgelig placeringen særlig glædelig. Dygtige kandidater er vores vigtigste output som uddannelsesinstitution, og tilfredshed med både faglighed og studiemiljø blandt de studerende er helt afgørende, siger Troels Østergaard Sørensen.

Og han håber, at kategoriseringen kan være med til at skabe øget opmærksomhed om de samfundsvidenskabelige uddannelser:

- Både forskere og studerende bliver stadig mere mobile, og vi oplever i disse år stigende international konkurrence om at kunne tiltrække de bedste. En kategorisering som denne er en god mulighed for at øge kendskabet til de gode samfundsvidenskabelige uddannelser blandt internationale uddannelsessøgende, og det er afgørende for vores fortsatte arbejde med at tiltrække de bedst kvalificerede, siger Troels Østergaard Sørensen.

CHE

CHE er en uafhængig tysk institution, der beskæftiger sig med reformer i uddannelses-systemet. Hvert år foretager CHE en kategorisering af kandidatuddannelser på en række udvalgte europæiske universiteter. Kategoriseringen falder i tre bånd, hvoraf det øverste kaldes Excellence og omfatter ca. 100 europæiske universiteter. CHE-ExcellenceRanking 2009 giver overblik over forholdene inden for syv universitære studiediscipliner: Statskundskab, økonomi, psykologi, biologi, kemi, fysik og matematik.