2. oktober 2012

Professor Anders Rahbek får Sapere Aude topforskerbevilling

Anders Rahbek, professor på Økonomisk Institut, får i dag del af den attraktive kage, når Det Frie Forskningsråd uddeler forskningsmillioner fra Sapere Aude-programmet.

Økonomiprofessor Anders Rahbek får knap 7,5 millioner kr. til projektet ’Bootstrapping af finansielle og makro-økonometriske modeller’ fra Sapere Aude-programmet DFF-Topforsker.

Spænd støvleremmen
Anders Rahbek vil arbejde på at videreudvikle den såkaldte ’bootstrap’-teknik fra matematisk statistik som et alternativ til eksisterende økonometri. ’Bootstrap’ betyder støvlerem, og i praksis svarer ’bootstrap’ til at man ’trækker sig selv op ved støvleremmen’, da empiriske data bliver brugt gentagne gange til at simulere relevante sandsynlighedsberegninger.

- Det er af afgørende betydning for risikovurderinger, forudsigelser og økonomiske konsekvensberegninger inden for finansiering og makroøkonomi, at den økonometriske modellering af data er så korrekt som mulig. ’Bootstrap’-teknikken virker som en yderst lovende mulighed for at forbedre den økonometriske modellering, siger Anders Rahbek.