1. december 2009

Årets Zeuthenpris

Årets vinder af Zeuthenprisen blev Robin Morrison Brejnholt med artiklen "Bottlenecks and Market Power in Interconnected Electricity Markets", som professor Peter Norman Sørensen har vejledt. Begrundelse for valget:

"Der er tale om en kompetent og selvstændig teoretisk og empirisk analyse med interessante og relevante resultater.

Både den opstillede teoretiske model og de empiriske studier er af meget original karakter, og udvalget er ikke bekendt med andre papirer, der behandler denne problemstilling i et sådant set-up.

Artiklen er velmotiveret, veldisponeret og på et højt fagligt niveau. Omskrivningen til artikelformatet er ligeledes lykkedes i henhold til Statut for Zeuthenprisen. Balancen mellem teknik og intuition er desuden lykkedes til fulde. Det er derfor Zeuthenudvalgets opfattelse, at artiklen klart lever op til kravene for at blive fundet værdig til Zeuthenprisen."