EPRN konference, 2020

COVID-19: Økonomiske konsekvenser og politiktiltag


Konferencen indeholdt bl.a.

  • En opsang til Danmark fra en af Europas toneangivende makroøkonomer
  • Historiske kriseerfaringer fra den Spanske syge i Danmark
  • En sammenligning af de økonomiske effekter i Danmark og Sverige, hvor krisehåndteringen har været meget forskellig
  • En måling af i hvor høj grad de danske hjælpepakker har holdt hånden under virksomhedernes omsætning og beskæftigelse
  • Analyser af folks adfærd: Er restriktioner på folk nødvendige eller tager de i høj grad hensyn til smitterisikoen på andre i deres adfærd? Hvor effektive er offentlige beskeder, såsom politiets sms’er til alle danskere?

Du kan se hele konference programmet her

Du kan se oplægsholdernes slides nedenfor:

Morten Ravn, Danmark, det banker på din dør

Casper Worm, Hvilke type økonomisk recession skaber en epidemi? Danske erfaringer fra den Spanske Syge

Asger Lau Andersen, Pandemi, nedlukning og forbrug: Et naturtligt eksperiment i Skandinavien

Pol Campos-Mercade, Do people consider the social impact of their behavior during the Covid-19 pandemic?

Paolo Falco, #STAYHOME: Do messaging campaigns to promote social distancing work?

Magnus Skafte-Larsen & Christina Charis Godtfredsen, Kompensation til erhvervslivet under corona-krisen

Birthe Larsen, Bibeholdelse af jobs under coronakrisen: Effekten af hjælpepakker