Surveys & experiments

CEBI conducts Internet-based surveys and experiments to learn about economic behavior and attitudes. Here follows in Danish information about our experiments.

Undersøgelser og eksperimenter på CEBI

En del af den viden, vi genererer på CEBI opnår vi gennem undersøgelser og eksperimenter. Det er fælles for alle undersøgelser at deltagere er tilfældigt udtrukket og inviteres til at deltage i undersøgelsen via brev i e-boks. I nogle undersøgelser kan deltageren modtage en mindre sum penge eller et gavekort for indsatsen. Nedenfor følger information om vores undersøgelser.

Danskernes forventninger

Vindere af gavekort

Undersøgelsen Danskernes forventninger er åben indtil 21. februar 2021. I undersøgelsen spørger vi via e-boks deltagerne, hvad de forventer at tjene i fremtiden og om deres forventninger til pensionen. Den aktuelle undersøgelse er en gentagelse af en tidligere. Første gang vi kørte undersøgelsen var i januar 2020, og derfor har vi nogle foreløbige resultater. Dem kan du læse om her:

Her kan du læse mere om Persondatabeskyttelse og rettigheder.

Undersøgelse om produktivitet i danske virksomheder under corona-epidemien.

Københavns Universitet gennemfører i samarbejde med Epinion netop nu en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder. Formålet med undersøgelsen er at skabe viden om produktivitet og medarbejdere i danske virksomheder under corona-epidemien og den der af følgende økonomiske krise. Du kan læse mere om behandling af de indsamlede data samt om retsgrundlaget herfor her