Surveys & experiments – University of Copenhagen

CEBI > Surveys & experiments

Surveys & experiments

CEBI conducts Internet-based surveys and experiments to learn about economic behavior and attitudes. Depending on the project, respondents will receive prize money or participate in gift card lotteries. The participants are sampled randomly and invited by digital mail (e-Boks). Only people invited by digital mail can participate. We are currently running a study described in Danish below..

Vi gennemfører i øjeblikket en undersøgelse af, hvor godt danskerne er informeret om fordelingen af indkomst i samfundet og om deres egen placering i indkomstfordelingen. Hvis du har modtaget et brev i din e-Boks startende med nedenstående tekst, er du inviteret til at deltage i undersøgelsen.

Københavns Universitet inviterer dig til at deltage i en spørgeskema-undersøgelse på internettet til et forskningsprojekt om ulighed. Spørgeskemaet skal afklare, hvor godt danskerne er informeret om fordelingen af indkomst i samfundet og om deres egen placering i indkomstfordelingen. Hvis du deltager i undersøgelsen, får du mulighed for at finde ud af, hvor stor din indkomst er i forhold til andre, der har samme alder som dig og eksempelvis bor i din kommune eller har samme uddannelsesniveau som dig…”