Surveys & experiments

CEBI conducts Internet-based surveys and experiments to learn about economic behavior and attitudes. Depending on the project, some respondents will receive prize money or participate in gift card lotteries. The participants are sampled randomly and invited by digital mail (e-Boks). Only people invited by digital mail can participate.

I perioden 27. maj til 2. september, 2019 gennemfører vi en spørgeskema-undersøgelse, hvor vi undersøger, hvordan befolkningens sundhedsadfærd og kompetencer påvirker sundhed og velfærd.

Københavns Universitet inviterer dig til at deltage i en videnskabelig spørgeskemaundersøgelse, der skal gøre os klogere på forskelle i sundhed i befolkningen, og hvordan bestemte typer af adfærd og kompetencer påvirker sundhed og velfærd. I spørgeskemaet vil du for eksempel blive spurgt om, hvordan du ser dig selv, hvilke vaner du har og dit generelle helbred.
 


Vi kontakter dig, fordi du er tilfældigt udvalgt blandt voksne danskere. Alle de indsamlede oplysninger om dig behandles fortroligt. Oplysningerne bruges alene til forskning. Undersøgelsen er registreret centralt på Københavns Universitet i overensstemmelse med krav i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.
 
Deltagelse er frivillig, og du kan stoppe undervejs, hvis du måtte ønske det. Når dataindsamlingen er afsluttet, vil data blive pseudonymiseret (dvs. at deltagerne ikke vil kunne identificeres) og opbevaret sikkert hos Danmarks Statistik og analyseret sammen med baggrundsdata. Danmarks Statistik og Økonomisk Institut som dataansvarlige vil sikre, at de indsamlede data kun kan tilgås af personer, som arbejder med forskningsprojektet, og at din identitet er beskyttet, når forskningsresultaterne offentligøres.

Data vil blive slettet senest december 2040.

Vi behandler alle dine personoplysninger i overensstemmelse med reglerne i artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen. Du kan læse mere om dette i Københavns Universitets privatlivspolitik, som findes her

Undersøgelse om kvinders arbejdsliv og børn.

I perioden 29. april til 15. maj gennemførte CEBI en spørgeskema-undersøgelse om kvinders arbejdsliv og børn. I forbindelse med undersøgelsen blev 51 gavekort udlovet. Vinderne af gavekortene er fundet ved lodtrækning blandt deltagerne i undersøgelsen, og de har nu fået besked om, at de er blevet udtrukket.

En række af vinderne har accepteret at få deres navn offentliggjort: Signe Hede, Eliza Kalnina Weston, Maria Kümmel Nielsen, Asieh Al Gallap, Irena Aarhus, Yuliya Prediy, Maria Kjærsgaard Pedersen, Marianne Kjær Lauridsen og Gitte Ørum.