Besøg økonomi og få et fagligt oplægBesøgsordningen

Besøgsordningen giver dig og din gymnasie-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater. 

I kan vælge imellem vidt forskellige faglige oplæg. Indholdet kan indgå i jeres undervisning i samfundsfag, erhvervsøkonomi, matematik, historie eller naturfag.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere kan vi fortælle lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob, og lign.

Det samlede arrangement varer 1½-2 timer.

Læs en oversigt over faglige oplæg, en kort beskrivelse af oplæggenes indhold, lidt praktisk information og få også et tilmeldingsskema.

I er også meget velkomne til at kontakte besøgsordningen på telefon 3532 3053 eller via e-mail Mail