Besøgsordningen – Københavns Universitet

Besøg Økonomisk Institut > Besøgsordningen

Besøgsordningen

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater. Besøgsordningen giver dig og din gymnasie-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

I kan vælge imellem vidt forskellige faglige oplæg. Indholdet kan indgå i jeres undervisning i samfundsfag, erhvervsøkonomi, matematik, historie eller naturfag.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere kan vi fortælle lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob, og lign.

Det samlede arrangement varer 1½-2 timer.

Læs en oversigt over faglige oplæg, en kort beskrivelse af oplæggenes indhold, lidt praktisk information og få også et tilmeldingsskema.

I er også meget velkomne til at kontakte besøgsordningen på telefon 3532 3053 eller via e-mail Mail